Услуги

Обучения

Тема на курсаБрой учебни часовеЦелева група
при групово обучение
мин./макс. брой
Продължителност в работни дни/месеци
Ключови компетентности
Дигитална компетентност
Приложна компютърна грамотност – Обучение за работа с основни текстообработващи програми45 - 605/1520
Текстообработка с MS Word205/155
Електронни таблици и бази данни с MS Excel205/155
Работа с персонален компютър и презентация с Power Point205/155
Създаване и ползване на база данни с MS Access205/155
Интернет и електронна поща205/155
Общуване на чужд език по Европейската езикова рамка
Английски език - ниво А1808/1350
Английски език - ниво А21208/1340
Английски език - ниво В11008/13100
Английски език – нива А1, А2, В13008/13160
Английски език – нива А2, В1, В23008/13160
Немски език - ниво А1808/1350
Немски език - ниво А21208/1340
Немски език - ниво В11008/13100
Немски език – нива А1, А2, В13008/13160
Немски език – нива А2, В1, В23008/13160
Френски език - нива А1, А2, В13008/13160
Испански език - нива А1, А2, В13008/13160
Италиански език - - нива А1, А2, В13008/13160
Руски език - нива А1, А2, В13008/13160
Професионално обучение - професии
„Продавач-консултант”6608/208 месеца
„Оперативен счетоводител”9608/208 месеца
„Сътрудник в бизнес - услуги”6608/206 месеца
„Сътрудник в малък и среден бизнес”6608/206 месеца
„Икономист”9608/208 месеца
„Офис - мениджър”9608/208 месеца
„Офис - секретар”6608/206 месеца
„Икономист - информатик”9608/208 месеца
„Оператор на компютър”3008/20
„Машинен техник”9608/208 месеца
„Машинен монтьор”6608/206 месеца
„Заварчик”3008/203 месеца
„Стругар”3008/203 месеца
„Шлосер”3008/203 месеца
„Електротехник”9608/208 месеца
„Електромонтьор”6608/206 месеца
„Техник на енергийни съоръжения и инсталации”9608/208 месеца
„Техник на компютърни системи”9608/208 месеца
„Монтьор на компютърни системи”6608/206 месеца
„Техник - технолог в хранително - вкусовата промишленост”9608/208 месеца
„Хлебар - сладкар”6608/206 месеца
„Оператор в производството на облекло”6608/206 месеца
„Моделиер - технолог на обувни и кожено - галантерийни изделия”9608/208 месеца
„Оператор производството на обувни и кожено - галантерийни изделия”6608/206 месеца
„Оператор в дървообработването”6608/206 месеца
„Строител”6608/206 месеца
„Строител - монтажник”6608/206 месеца
„Пътен строител”6608/206 месеца
„Строител”3008/203 месеца
“Помощник в строителството”3008/203 месеца
„Растениевъд”6608/206 месеца
„Животновъд”6608/206 месеца
„Фермер”9608/208 месеца
„Техник на селскостопанска техника”9608/208 месеца
„Техник - озеленител”9608/208 месеца
„Озеленител”6608/206 месеца
„Работник в озеленяването”3008/203 месеца
„Сътрудник в социални дейности”9608/208 месеца
„Помощник - възпитател”9608/208 месеца
„Социален асистент”3008/203 месеца
„Хотелиер”9608/208 месеца
„Администратор”9608/208 месеца
„Ресторантьор”9608/208 месеца
„Готвач”6608/206 месеца
„Сервитьор - барман”6608/206 месеца
„Работник в заведенията за хранене и развлечения”3008/203 месеца
„Организатор на туристическа агентска дейност”9608/208 месеца
„Екскурзовод”9608/208 месеца
„Аниматор в туризма”9608/208 месеца