Партньори

Партньори

- Национална агенция за професионално образование и обучение

- Министерство на образованието и науката

- Агенция по заетостта