Галерия

Галерия

Еразъм

Лятна занималня

Различни обучения

2018 г.

Проект „Improving the professional skills in green constructions through online training“, Eiropas Savienības Erasmus+ programmas, Pamatdarbības Nr. 2 (KA 2)Nr. 2017-1- LV01-KA202- 035483

2017 г.

Професия „Оператор в шевното производство“

2017 г.

Професия „Социален асистент“

 

2016 – 2017 г.

Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти – „Формиране на емоционална интелигентност“, „Екипно взаимодеиствие“, „Професионално портфолио на учителите, директорите и другите педагогически специалисти“.

 от 2015 г. – до сега

Обучение по английски език на деца от 4 до 12 години

2015 г.

Обучение по ключова компетентност „Развитие на социалната интелигентност на личността – фактор за преодоляване на стреса“

2014 г.

Професия „Помощник – възпитател“, професия „Оператор на компютър“, професия „Готвач“, професия „Сътрудник в малък и среден бизнес“, професия „Хотелиер“

2013 г.

Професия „Сътрудник в малък и среден бизнес“

2012 г.

Професия „Екскурзовод“, професия „Аниматор“, Обучение по английски език

2009 г.

Професия „Строител“, професия „Хотелиер“

2008 г.

Професия „Хотелиер“, професия „Оператор на компютър“

2007 г.

Професия „Готвач“

2006 г.

Професия „Екскурзовод“

2004 г.

Професия „Аниматор“, професия „Оператор на компютър“

2003 г.

Професия „Оператор в производството на облекло“

2002 г.

Професия „Оператор на компютър“

1997 г.

„Началото“, Мотивационно обучение