Езиково обучение

Езиково обучение

ВЕДА КОНСУЛТ предлага обучение по английски , немски, френски, италиански, испански и руски езици, съгласно схемата за организация на обучението – брой часове и интензивност. Интензивността и продължителността на обучението е в зависимост от ангажираността на обучаемите и възможностите за редовно участие в обучението.

В обучението се използват съвременни технически средства, набляга се на говорните умения, възпроизвеждането на текстове, на четене и слушане с разбиране, проектиране на теми и ситуации и др., за да може след усвояване на темите, предвидени в учебната програма, обучаемите да владеят умения по изискванията на Европейската езикова рамка до съответното ниво.