Предишни новини

История

7- 9 октомври 2020 г.

В гр. Габрово се проведоха VI Национални дни на учене през целия живот. Годишната награда в категория „Ръководител на обучителна институция/ организация“ бе заслужено присъдена на г-жа Галина Банковска – управител на фирма „Веда Консулт“.

22- 24 януари 2020 г.

В гр. Резекне, Латвия се проведе международен семинар по проект „Web-based Laser Safety Modules for Vocational Education/Training“, European Union Erasmus+, KA2 – Cooperation fot Innovation and the Exchange of Good Practices, Nr. 2018-1-LV01-KA202-056957. На срещата бяха обсъдени единното графичното оформление на учебните модули, структурата на използваните материали, дискутирана бе  подготовката за създаване на ръководство за работа с учебните модули в онлайн платформата.

 „Веда Консулт“ организира обучение по професия „Болногледач“ за кандидати, желаещи да работят в Австрия, Германия, Италия и други европейски държави.

  След успешно полагане на изпит, кандидатът получава Удостоверение за професионална квалификация на Министерството на образованието и науката. Обучението включва съответния хорариум часове по теория и практика.

 Осигурена е възможност за ползване на леглова база и стол за хранене.

 20- 21 Декември 2019 г.

4-тата международна работна среща по проект „Web-based Laser Safety Modules for Vocational Education/Training“, European Union Erasmus+, KA2 – Cooperation fot Innovation and the Exchange of Good Practices, Nr. 2018-1-LV01-KA202-056957 се проведе от 20 до 21.12.2019 в гр. Кемниц, Германия. На срещата бяха разгледани разработените модули, програмата за обучение на обучители, както и бе разработен план за пилотно тестване на модулите за обучение.

4 Декември 2019 г.

На 4.12.2019 бе проведена информационна среща с ученици от ПТГ „Д-р Никола Василиади“, гр. Габрово. Работните екипи на фирма „Веда Консулт“ и на Русенският Университет „Ангел Кънчев“ запознаха младежите с дейностите на проекта“УЕБ БАЗИРАНИ МОДУЛИ ПО ЛАЗЕРНА БЕЗОПАСНОСТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ / ОБУЧЕНИЕ, Nr. 2018-1-LV01-KA202-056957″ и с възможностите за он-лайн обучение по Лазерна безопасност.

27- 29 Август 2019 г.

В гр. Питещ, Румъния се проведе 3-тата работна среща по проект „УЕБ БАЗИРАНИ МОДУЛИ ПО ЛАЗЕРНА БЕЗОПАСНОСТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ / ОБУЧЕНИЕ, Nr. 2018-1-LV01-KA202-056957“. На срещата присъстваха представители на организациите – партньори по проекта от Латвия, България, Румъния, Унгария и Германия.
 Участниците имаха възможността да посетят най – мощния лазер в света (10PW), изграден по проект ELI-NP, гр. Мъгуреле.

28- 29 Май 2019 г.

Фирма „Веда Консулт” ЕООД  участва във втората международна работна среща по проект на тема: „Web-based Laser Safety Modules for Vocational Education/Training“, European Union Erasmus+, KA2 – Cooperation fot Innovation and the Exchange of Good Practices, Nr. 2018-1-LV01-KA202-056957.

28 февруари- 01 Март 2019 г.

Фирма „Веда Консулт” ЕООД и Сдружение „Европейски център за образование, наука и иновации” участваха в първата международна работна среща по проект на тема: „Web-based Laser Safety Modules for Vocational Education/Training“, European Union Erasmus+, KA2 – Cooperation fot Innovation and the Exchange of Good Practices, Nr. 2018-1-LV01-KA202-056957.Срещата се проведе от 28.02. до 01.03.19 в Резекненската Технологична Академия в Латвия.

На срещата присъстваха представители на организациите – партньори по проекта от Латвия, България, Румъния, Унгария и Германия.
 Направен бе анализ на нуждите от подобряване на професионалните умения по лазерна безопасност. Екипът на проекта определи съдържанието на модулите за подобряване на компетенциите и уменията на работещите в областта на лазерната безопасност.