Професионални специалности

Професии и специалности

Специалност – „Продавач – консултант”
Код съгласно СПОО- 341020, 3410201
Брой часове за обучение-660 уч. ч.

Специалност – „Оперативно счетоводство”
Код съгласно СПОО – 344030, 3440301
Брой часове за обучение – 960 уч. ч.

Специалност – „Бизнес – услуги”
Код съгласно СПОО – 345040, 3450401
Брой часове за обучение – 660 уч. ч.

Специалност – „Малък и среден бизнес”
Код съгласно СПОО – 345050, 3450501
Брой часове за обучение – 660 уч. ч.

Специалност – „Търговия”
Код съгласно СПОО – 345120, 3451202
Брой часове за обучение – 960 уч. ч.

 

Специалност – „Икономика и мениджмънт“
Код съгласно СПОО – 345120, 3451204
Брой часове за обучение – 960 уч. ч.

Специалност – „Бизнес – администрация”
Код съгласно СПОО – 346010, 3460101
Брой часове за обучение – 960 уч. ч.

Специалност – „Административно обслужване”
Код съгласно СПОО – 346020, 3460201
Брой часове за обучение – 660 уч. ч.

Специалност – „Икономическа информатика”
Код съгласно СПОО – 482010, 4820101
Брой часове за обучение – 960 уч. ч.

Специалност – „Текстообработване”
Код съгласно СПОО – 482030, 4820301
Брой часове за обучение – 300 уч. ч.

Специалност – „Технология на машиностроенето”
Код съгласно СПОО – 521010, 5210117
Брой часове за обучение – 960 уч. ч.

Специалност – „Металообработващи машини”
Код съгласно СПОО – 521040, 5210414
Брой часове за обучение – 660 уч. ч.

Специалност – „Заваряване”
Код съгласно СПОО – 521090, 5210901
Брой часове за обучение – 300 уч. ч.

Специалност – „Стругарство”
Код съгласно СПОО – 521100, 5211001
Брой часове за обучение – 300 уч. ч.

Специалност – „Шлосерство”
Код съгласно СПОО – 521110, 5211101
Брой часове за обучение – 300 уч. ч.

Специалност – „Електрически машини и апарати”;
Специалност – „Електроенергетика”;
Специалност – „Електрообзавеждане на производството”;
Специалност – „Електрически инсталации”;
Код съгласно СПОО – 522010, 5220101, 5220102, 5220103,5220109
Брой часове за обучение – 960 уч. ч.

Специалност – „Електрически инсталации”
Код съгласно СПОО – 522020, 5220210
Брой часове за обучение – 660 уч. ч.

Специалност – „Газова техника”
Специалност – „Топлотехника”
Код съгласно СПОО – 522030, 5220306, 5220309
Брой часове за обучение – 960 уч. ч.

Специалност – „Компютърна техника и технологии”
Код съгласно СПОО – 523050, 5230501
Брой часове за обучение – 960 уч. ч.

Специалност – „Компютърна техника и технологии”
Код съгласно СПОО – 523060, 5230601
Брой часове за обучение – 660 уч. ч.

Специалност – „Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия”
Код съгласно СПОО – 541010, 5410102
Брой часове за обучение – 960 уч. ч.

Специалност – „Производство на хляб и хлебни изделия”
Специалност – „Производство на сладкарски изделия”
Код съгласно СПОО – 541030, 5410301, 5410302
Брой часове за обучение – 660 уч. ч.

Специалност – „Производство на облекло от текстил”
Код съгласно СПОО – 542050, 5420501
Брой часове за обучение – 660 уч. ч.

Специалност – „Производство на облекло от кожи“
Код съгласно СПОО – 542050, 5420502
Брой часове за обучение – 660 уч. ч.

Специалност – „Производство на обувни изделия”
Специалност – „Производство на кожено-галантерийни изделия”
Код съгласно СПОО – 542070, 5420701, 5420702
Брой часове за обучение – 660 уч. ч.

Специалност – „Производство на мебели” Код съгласно СПОО – 543020, 5430201 Брой часове за обучение – 660 уч. ч.


Специалност – „Кофражи”
Специалност – „Армировка и бетон”
Специалност – „Зидария”
Специалност – „Вътрешни облицовки и настилки”
Специалност – „Външни облицовки и настилки”
Специалност – „Строително тенекеджийство”
Специалност – „Покриви”
Код съгласно СПОО – 582030, 5820302, 5820303, 5820304, 5820306, 5820307, 5820311, 5820312
Брой часове за обучение – 660 уч. ч.

Специалност – „Компютърна техника и технологии”
Код съгласно СПОО – 523060, 5230601
Брой часове за обучение – 660 уч. ч.

Специалност – „Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях”
Специалност – „Строител на релсови пътища и съоръжения към тях”
Код съгласно СПОО – 582060, 5820601, 5820602
Брой часове за обучение – 660 уч. ч.

Специалност – „Помощник в строителството”
Код съгласно СПОО – 582030, 5820301
Брой часове за обучение – 300 уч. ч.


Специалност – „Полевъдство”
Специалност – „Зеленчукопроизводство”
Специалност – „Трайни насаждения”
Специалност – „Селекция и семепроизводство”
Специалност – „Растителна защита”
Код съгласно СПОО – 621030, 6210302,6210303,6210304,6210305,6210308
Брой часове за обучение – 660 уч. ч.

Специалност – „Говедовъдство”
Специалност – „Овцевъдство”
Специалност – „Свиневъдство”
Специалност – „Птицевъдство”
Специалност – „Зайцевъдсво”
Код съгласно СПОО – 651050, 6210502,6210503,6210504,6210505,6210506
Брой часове за обучение – 660 уч. ч.

Специалност – „Производител на селскостопанска продукция”
Код съгласно СПОО – 621060, 6210602
Брой часове за обучение – 960 уч. ч.

Специалност – „Механизация на селското стопанство”
Код съгласно СПОО – 621070, 6210701
Брой часове за обучение – 960 уч. ч.

Специалност – „Цветарство”
Код съгласно СПОО – 622010, 6220101
Брой часове за обучение – 960 уч. ч.

Специалност – „Цветарство”
Специалност – „Парково строителство и озеленяване”
Код съгласно СПОО – 622020, 6220201,6220202
Брой часове за обучение – 660 уч. ч.

Специалност – „Озеленяване и цветарство”
Код съгласно СПОО – 622030, 6220301
Брой часове за обучение – 300 уч. ч.

Специалност – „Социална работа с деца и семейства в риск ”
Специалност – „Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания”
Код съгласно СПОО – 762020, 7620201,7620202
Брой часове за обучение – 960 уч. ч

Специалност – „Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца”
Код съгласно СПОО – 762030, 7620301,
Брой часове за обучение – 960 уч. ч.

Специалност – „Подпомагане на деца”
Специалност – „Подпомагане на възрастни”
Код съгласно СПОО – 762040, 7620401,7620402
Брой часове за обучение – 300 уч. ч.

Специалност – „ Организация на хотелиерството”
Код съгласно СПОО – 811010, 8110101,
Брой часове за обучение – 960 уч. ч.

Специалност – „Организация на обслужването в хотелиерството”
Код съгласно СПОО – 811020, 8110201,
Брой часове за обучение – 960 уч. ч.

Специалност – „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения”
Код съгласно СПОО – 811060, 8110602
Брой часове за обучение – 960 уч. ч.

Специалност – „Производство на кулинарни изделия и напитки”
Код съгласно СПОО – 811070, 8110701
Брой часове за обучение – 660 уч. ч.

Специалност – „Обслужване на заведенията в обществено хранене”
Код съгласно СПОО – 811080, 8110801
Брой часове за обучение – 660 уч. ч.

Специалност – „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения”
Код съгласно СПОО – 811090, 8010901
Брой часове за обучение – 300 уч. ч.

Специалност – „Организация на туризма и свободното време”
Специалност – „Селски туризъм”
Код съгласно СПОО – 812010, 8020101,8120102
Брой часове за обучение – 960 уч. ч.

Специалност – „Екскурзоводско обслужване”
Код съгласно СПОО – 812030, 8120302
Брой часове за обучение – 960 уч. ч.

Специалност – „Туристическа анимация“
Код съгласно СПОО – 812040, 8120402
Брой часове за обучение – 960 уч. ч.

Специалност – „Програмно осигуряване”
Код съгласно СПОО – 4810101
Брой часове за обучение – 660 уч. ч.

Специалност – „Машини и системи с ЦПУ”

Специалност – „Машини и съоръжения за заваряване“

Специалност – „Машини и съоръжения за химическата и хранително – вкусовата промишленост“

Специалност – „Машини и съоръжения в текстилната, обувната и дървообработващата промишленост“
Код съгласно СПОО – 521010, 5210105, 5210113, 5210118, 5210119
Брой часове за обучение – 960 уч. ч.

Специалност – „Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника”

Специалност – „Електродомакинска техника“
Код съгласно СПОО – 522020, 5220209, 5220211
Брой часове за обучение – 660 уч. ч.

Специалност – „Шивачество”
Код съгласно СПОО – 542110, 5421101
Брой часове за обучение – 300 уч. ч.

Специалност – „Вътрешни ВиК мрежи”

Специалност – „Външни ВиК мрежи“

Код съгласно СПОО – 582050, 5820501, 5820502
Брой часове за обучение – 660 уч. ч.

Специалност – „Пътища, магистрали и съоръжения”
Код съгласно СПОО – 582090, 5820901
Брой часове за обучение – 300 уч. ч.

Специалност – „Хотелиерство”
Код съгласно СПОО – 811030, 8110301
Брой часове за обучение – 300 уч. ч.

Специалност – „Фризьорство”
Код съгласно СПОО – 815010, 8150101
Брой часове за обучение – 660 уч. ч.

Специалност – „Козметик”
Код съгласно СПОО – 815020, 8150201
Брой часове за обучение – 660 уч. ч.

Специалност – „Маникюр, педикюр и ноктопластика”

Специалност – „Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност“
Код съгласно СПОО – 815030, 8150301, 8150302
Брой часове за обучение – 960 уч. ч.

Специалност – „Деловодство и архив“
Код съгласно СПОО – 346030, 3460301
Брой часове за обучение – 300 уч. ч.
Специалност – „Обувно и кожено – галантерийно производство“
Код съгласно СПОО – 542100, 5421001
Брой часове за обучение – 300 уч. ч.

Специалност – „Здравни грижи”
Код съгласно СПОО – 723020, 7230201
Брой часове за обучение – 660 уч. ч.

Специалност „Възобновяеми енергийни източници“
Код съгласно СПОО – 522040, 5220408
Брой часове за обучение – 660 уч. ч.