Обща информация ключови компетентности

Обща информация

Ключова компетентностОбучениеБрой часове
1.„Общуване на роден език”„Подобряване на презентативни умения”
„Водене на преговори”
„Водене на делова кореспонденция”
„Управление на комуникацията”
30 учебни часа

30 учебни часа

30 учебни часа

30 учебни часа
2.„Общуване на чужд език”„Чуждоезиково обучение” – английски, немски, френски, италиански, испански и руски езици300 учебни часа - три нива, за всеки един от езиците
3.„Дигитална компетентност”;„Обучение за работа с основни текстообработващи програми”45/60 учебни часа
4.„Умение за учене”„Умение за работа в екип”
„Управление на стреса и времето”
30 учебни часа
30 учебни часа
4.„Умение за учене”„Умение за работа в екип”
„Управление на стреса и времето”
30 учебни часа
30 учебни часа