Компютъчно обучение

Компютърно обучение

Курсът по “Дигитална компетентност” Ви предоставя възможността да усвоите базови умения за работа с офис пакета на Microsoft.

Ще можете с разбиране да управлявате информацията в компютъра, както и да извеждате информация от него в различен вид: на хартиен носител, като електронна поща;

Ще сте в състояние да създавате папки, файлове, да въвеждате всякакви офисдокументи, съдържащи текст, таблици, графики, да ги копирате, премествате, изтривате , да изпращате през компютърната мрежа в офиса или през Интернет;

Ще се научите да извличате полезна за вас информация от Интернет;

Ще натрупате достатъчно познания и практика, за да можете да продължите самостоятелно вашата приложна компютърна грамотност чрез допълнителна литература или чрез ново надграждащо и разширяващо обучение;

Успешно завършилите получават Сертификат за владеене на ключовата дигитална компетентност;

           Брой учебни часове – 45-60 учебни часа