Компютърна техника

 Продажба, ремонт, абонаментна поддръжка

Компютърна търговия

Консултации

Търговия с нова и употребявана компютърна техника. Асемблиране на компютърни системи.

Замяна доставка

Обслужване

Доставка на компютърна техника, периферия,  аксесоари, принтери, фотоапарати и проектори.

Последна версия

Обучение

Продажба на лицензиран софтуер.

Мрежови услуги

Сигурност мониторинг

Мрежово оборудване, проектиране и изграждане на компютърни мрежи, структурно окабеляване.

Сервиз Ремонт

Данни възстановяване

След гаранционен и абонаментен сервиз. Ремонт на компютърна техника.

Офис Техника

Инсталация

Квалифицирани консултации за закупуване на офис – техника.

0
Професии
0 кв. м
Учебна база
0
Специалности

Центърът за обучение

Комплексни професионални решения

Учебни планове и програми, съобразени с пазарните нужди;
Курсове с теория и практика за оптимални знания и умения
Квалифицирани преподаватели, информирани за иновативни методи
Етичен кодекс и политика за повишаване на качеството
Съвременни учебни условия, централно местоположение

Мисия #1

Да популяризира европейските норми, стандарти и практики в обучението, квалификацията и образованието.

Да съдейства и да организира обучението на хора в неблагоприятно положение на пазара на труда, включително млади хора без квалификация и нуждаещи се от допълнителна такава.

Мисия #2

Да организира обучение за подготовка на специалисти в областта на дизайна, изграждането и поддръжката на компютърни мрежи.

Да съдейства и да развива дейности, насочени към разработване, развитие, тестване, оценяване и разпространение на новаторски продукти – в това число и обучение на обучаващи.

Очаквани резултати