Обучения

 

Обща схема на обучение

Тема на курса

Брой учебни часове

Целева група

при групово обучение

мин./макс. брой

Продължителност в работни дни/месеци

Ключови компетентности

     

Дигитална компетентност

     

Приложна компютърна грамотност – Обучение за работа с основни текстообработващи програми

45 - 60

5/15

20

Текстообработка с MS Word

20

5/15

5

Електронни таблици и бази данни с MS Excel

20

5/15

5

Работа с персонален компютър и презентация с Power Point

20

5/15

5

Създаване и ползване на база данни с MS Access

20

5/15

5

Интернет и електронна поща

20

5/15

5

Общуване на чужд език по Европейската езикова рамка

     

Английски език - ниво А1

80

8/13

50

Английски език - ниво А2

60

8/13

40

Английски език - ниво В1

100

8/13

100

Английски език – нива А1, А2, В1

300

8/13

160

Английски език – нива А2, В1, В2

300

8/13

160

Немски език - ниво А1

80

8/13

50

Немски език - ниво А2

60

8/13

40

Немски език - ниво В1

100

8/13

100

Немски език – нива А1, А2, В1

300

8/13

160

Немски език – нива А2, В1, В2

300

8/13

160

Френски език - нива А1, А2, В1

300

8/13

160

Испански език - нива А1, А2, В1

300

8/13

160

Италиански език - - нива А1, А2, В1

300

8/13

160

Руски език - нива А1, А2, В1

300

8/13

160

Професионално обучение - професии

     

„Продавач-консултант”

660

8/20

8 месеца

„Оперативен счетоводител”

960

8/20

8 месеца

„Сътрудник в бизнес - услуги”

660

8/20

6 месеца

„Сътрудник в малък и среден бизнес”

660

8/20

6 месеца

„Икономист”

960

8/20

8 месеца

„Офис - мениджър”

960

8/20

8 месеца

„Офис - секретар”

660

8/20

6 месеца

„Икономист - информатик”

960

8/20

8 месеца

„Оператор на компютър”

300

8/20

 

„Машинен техник”

960

8/20

8 месеца

„Машинен монтьор”

660

8/20

6 месеца

„Заварчик”

300

8/20

3 месеца

„Стругар”

300

8/20

3 месеца

„Шлосер”

300

8/20

3 месеца

„Електротехник”

960

8/20

8 месеца

„Електромонтьор”

660

8/20

6 месеца

„Техник на енергийни съоръжения и инсталации”

960

8/20

8 месеца

„Техник на компютърни системи”

960

8/20

8 месеца

„Монтьор на компютърни системи”

660

8/20

6 месеца

„Техник - технолог в хранително - вкусовата промишленост”

960

8/20

8 месеца

„Хлебар - сладкар”

660

8/20

6 месеца

„Оператор в производството на облекло”

660

8/20

6 месеца

„Моделиер - технолог на обувни и кожено - галантерийни изделия”

960

8/20

8 месеца

„Оператор производството на обувни и кожено - галантерийни изделия”

660

8/20

6 месеца

„Оператор в дървообработването”

660

8/20

6 месеца

„Строител”

660

8/20

6 месеца

„Строител - монтажник”

660

8/20

6 месеца

„Пътен строител”

660

8/20

6 месеца

„Строител”

300

8/20

3 месеца

“Помощник в строителството”

300

8/20

3 месеца

„Растениевъд”

660

8/20

6 месеца

„Животновъд”

660

8/20

6 месеца

„Фермер”

960

8/20

8 месеца

„Техник на селскостопанска техника”

960

8/20

8 месеца

„Техник - озеленител”

960

8/20

8 месеца

„Озеленител”

660

8/20

6 месеца

„Работник в озеленяването”

300

8/20

3 месеца

„Сътрудник в социални дейности”

960

8/20

8 месеца

„Помощник - възпитател”

960

8/20

8 месеца

„Социален асистент”

300

8/20

3 месеца

„Хотелиер”

960

8/20

8 месеца

„Администратор”

960

8/20

8 месеца

„Ресторантьор”

960

8/20

8 месеца

„Готвач”

660

8/20

6 месеца

„Сервитьор - барман”

660

8/20

6 месеца

„Работник в заведенията за хранене и развлечения”

300

8/20

3 месеца

„Организатор на туристическа агентска дейност”

960

8/20

8 месеца

„Екскурзовод”

960

8/20

8 месеца

„Аниматор в туризма”

960

8/20

8 месеца

elearning veda

partner

JoomShaper