Обща информация

Център за професионално обучение Веда Консулт ЕООД

Организира и провежда обучение за придобиване на професионална квалификация по 62 професии и 95 специалности към тях на работещи и безработни лица, по утвърдени от НАПОО учебни планове и програми.

Центърът за професионално обучение към Веда Консулт ЕООД притежава лицензия №  200312045 на   Националната агенция за професионално образование и обучение към Министерски съвет на Р. България.

veda licens

Обучението се води от високо квалифицирани преподаватели с дългогодишен опит в областта на професионалното обучение и в обучението на възрастни.

Програмите за обучение са изградени на модулен принцип. В зависимост от утвърдената програма, включват мотивационно , езиково, компютърно обучение и специализирана отраслова и професионална подготовка.
На  успешно завършилите се издава легитимен държавен документ:

Свидетелство за придобита квалификация -  при завършване на пълния курс на обучение и усвояване на минималния хорариум/брой часове по теория и практика/ за придобиване на съответната професия,определени от МОН.

 свидетелство за професионална квалификация

Удостоверение за придобита квалификация -  при завършване на част от пълния курс на обучение и усвояване на минималния хорариум/брой часове по теория и практика/ за придобиване на съответната професия,определени от МОН.

удостоверение

 

JoomShaper