Професии и специалности

ЦПО към Веда Консулт ЕООД

извършва обучение за придобиване на квалификация в следните професии:


Специалност - „Продавач - консултант”
Код съгласно СПОО- 341020, 3410201
Брой часове за обучение-660 уч. ч.

Специалност - „Оперативно счетоводство”
Код съгласно СПОО - 344030, 3440301
Брой часове за обучение - 960 уч. ч.

Специалност - „Бизнес - услуги”
Код съгласно СПОО - 345040, 3450401
Брой часове за обучение - 660 уч. ч.

Специалност - „Малък и среден бизнес”
Код съгласно СПОО - 345050, 3450501
Брой часове за обучение - 660 уч. ч.

Специалност - „Търговия”
Код съгласно СПОО - 345120, 3451202
Брой часове за обучение - 960 уч. ч.

Специалност - "Икономика и мениджмънт"
Код съгласно СПОО - 345120, 3451204
Брой часове за обучение - 960 уч. ч.

Специалност - „Бизнес - администрация”
Код съгласно СПОО - 346010, 3460101
Брой часове за обучение - 960 уч. ч.

Специалност - „Административно обслужване”
Код съгласно СПОО - 346020, 3460201
Брой часове за обучение - 660 уч. ч.

Специалност - „Икономическа информатика”
Код съгласно СПОО - 482010, 4820101
Брой часове за обучение - 960 уч. ч.

Специалност - „Текстообработване”
Код съгласно СПОО - 482030, 4820301
Брой часове за обучение - 300 уч. ч.

Специалност - „Технология на машиностроенето”
Код съгласно СПОО - 521010, 5210117
Брой часове за обучение - 960 уч. ч.

Специалност - „Металообработващи машини”
Код съгласно СПОО - 521040, 5210414
Брой часове за обучение - 660 уч. ч.

Специалност - „Заваряване”
Код съгласно СПОО - 521090, 5210901
Брой часове за обучение - 300 уч. ч.

Специалност - „Стругарство”
Код съгласно СПОО - 521100, 5211001
Брой часове за обучение - 300 уч. ч.

Специалност - „Шлосерство”
Код съгласно СПОО - 521110, 5211101
Брой часове за обучение - 300 уч. ч.

Специалност - „Електрически машини и апарати”;
Специалност - „Електроенергетика”;
Специалност - „Електрообзавеждане на производството”;
Специалност - „Електрически инсталации”;
Код съгласно СПОО - 522010, 5220101, 5220102, 5220103,5220109
Брой часове за обучение - 960 уч. ч.

Специалност - „Електрически инсталации”
Код съгласно СПОО - 522020, 5220210
Брой часове за обучение - 660 уч. ч.

Специалност - „Газова техника”
Специалност - „Топлотехника”
Код съгласно СПОО - 522030, 5220306, 5220309
Брой часове за обучение - 960 уч. ч.


Специалност - „Компютърна техника и технологии”
Код съгласно СПОО - 523050, 5230501
Брой часове за обучение - 960 уч. ч.

Специалност - „Компютърна техника и технологии”
Код съгласно СПОО - 523060, 5230601
Брой часове за обучение - 660 уч. ч.

Специалност - „Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия”
Код съгласно СПОО - 541010, 5410102
Брой часове за обучение - 960 уч. ч.

Специалност - „Производство на хляб и хлебни изделия”
Специалност - „Производство на сладкарски изделия”
Код съгласно СПОО - 541030, 5410301, 5410302
Брой часове за обучение - 660 уч. ч.

Специалност - "Производство на облекло от текстил”
Код съгласно СПОО - 542050, 5420501
Брой часове за обучение - 660 уч. ч.

Специалност - "Производство на облекло от кожи"
Код съгласно СПОО - 542050, 5420502
Брой часове за обучение - 660 уч. ч.

Специалност - „Конструиране, моделиране и технология на обувни изделия”
Специалност - „Конструиране, моделиране и технология на кожено - галантерийни изделия”
Код съгласно СПОО - 542060, 5420601, 5420602
Брой часове за обучение - 960 уч. ч.

Специалност - „Производство на обувни изделия”
Специалност - „Производство на кожено-галантерийни изделия”
Код съгласно СПОО - 542070, 5420701, 5420702
Брой часове за обучение - 660 уч. ч.

Специалност - „Производство на мебели”
Код съгласно СПОО - 543020, 5430201
Брой часове за обучение - 660 уч. ч.

Специалност - „Кофражи”
Специалност - „Армировка и бетон”
Специалност - „Зидария”
Специалност - „Вътрешни облицовки и настилки”
Специалност - „Външни облицовки и настилки”
Специалност - „Строително тенекеджийство”
Специалност - „Покриви”
Код съгласно СПОО - 582030, 5820302, 5820303, 5820304, 5820306, 5820307, 5820311, 5820312
Брой часове за обучение - 660 уч. ч.

Специалност - „Сухо строителство”
Специалност „Дограма и стъклопоставяне”
Код съгласно СПОО - 582040, 5820403, 5820404
Брой часове за обучение - 660 уч. ч.

Специалност - „Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях”
Специалност - „Строител на релсови пътища и съоръжения към тях”
Код съгласно СПОО - 582060, 5820601, 5820602
Брой часове за обучение - 660 уч. ч.

Специалност - „Помощник в строителството”
Код съгласно СПОО - 582030, 5820301
Брой часове за обучение - 300 уч. ч.

Специалност - „Полевъдство”
Специалност - „Зеленчукопроизводство”
Специалност - „Трайни насаждения”
Специалност - „Селекция и семепроизводство”
Специалност - „Растителна защита”
Код съгласно СПОО - 621030, 6210302,6210303,6210304,6210305,6210308
Брой часове за обучение - 660 уч. ч.

Специалност - „Говедовъдство”
Специалност - „Овцевъдство”
Специалност - „Свиневъдство”
Специалност - „Птицевъдство”
Специалност - „Зайцевъдсво”
Код съгласно СПОО - 651050, 6210502,6210503,6210504,6210505,6210506
Брой часове за обучение - 660 уч. ч.

Специалност - „Производител на селскостопанска продукция”
Код съгласно СПОО - 621060, 6210602
Брой часове за обучение - 960 уч. ч.

Специалност - „Механизация на селското стопанство”
Код съгласно СПОО - 621070, 6210701
Брой часове за обучение - 960 уч. ч.

Специалност - „Цветарство”
Код съгласно СПОО - 622010, 6220101
Брой часове за обучение - 960 уч. ч.

Специалност - „Цветарство”
Специалност - „Парково строителство и озеленяване”
Код съгласно СПОО - 622020, 6220201,6220202
Брой часове за обучение - 660 уч. ч.

Специалност - „Озеленяване и цветарство”
Код съгласно СПОО - 622030, 6220301
Брой часове за обучение - 300 уч. ч.

Специалност - „Социална работа с деца и семейства в риск ”
Специалност - „Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания”
Код съгласно СПОО - 762020, 7620201,7620202
Брой часове за обучение - 960 уч. ч.

Специалност - „Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца”
Код съгласно СПОО - 762030, 7620301,
Брой часове за обучение - 960 уч. ч.

Специалност - „Подпомагане на деца”
Специалност - „Подпомагане на възрастни”
Код съгласно СПОО - 762040, 7620401,7620402
Брой часове за обучение - 300 уч. ч.

Специалност - „ Организация на хотелиерството”
Код съгласно СПОО - 811010, 8110101,
Брой часове за обучение - 960 уч. ч.

Специалност - „Организация на обслужването в хотелиерството”
Код съгласно СПОО - 811020, 8110201,
Брой часове за обучение - 960 уч. ч.

Специалност - „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения”
Код съгласно СПОО - 811060, 8110602
Брой часове за обучение - 960 уч. ч.

Специалност - „Производство на кулинарни изделия и напитки”
Код съгласно СПОО - 811070, 8110701
Брой часове за обучение - 660 уч. ч.

Специалност - „Обслужване на заведенията в обществено хранене”
Код съгласно СПОО - 811080, 8110801
Брой часове за обучение - 660 уч. ч.

Специалност - „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения”
Код съгласно СПОО - 811090, 8010901
Брой часове за обучение - 300 уч. ч.

Специалност - „Организация на туризма и свободното време”
Специалност - „Селски туризъм”
Код съгласно СПОО - 812010, 8020101,8120102
Брой часове за обучение - 960 уч. ч.

Специалност - „Екскурзоводско обслужване”
Код съгласно СПОО - 812030, 8120302
Брой часове за обучение - 960 уч. ч.

Специалност - „Туристическа анимация"
Код съгласно СПОО - 812040, 8120402
Брой часове за обучение - 960 уч. ч.

Специалност - „Програмно осигуряване” 
Код съгласно СПОО - 4810101
Брой часове за обучение - 660 уч. ч.

Специалност - "Машини и системи с ЦПУ” 

Специалност - "Машини и съоръжения за заваряване"

Специалност - "Машини и съоръжения за химическата и хранително - вкусовата промишленост"

Специалност - "Машини и съоръжения в текстилната, обувната и дървообработващата промишленост"
Код съгласно СПОО - 521010, 5210105, 5210113, 5210118, 5210119
Брой часове за обучение - 960 уч. ч.


Специалност - "Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника” 

Специалност - "Електродомакинска техника"
Код съгласно СПОО - 522020, 5220209, 5220211
Брой часове за обучение - 660 уч. ч.


Специалност - „Шивачество” 
Код съгласно СПОО - 542110, 5421101
Брой часове за обучение - 300 уч. ч.

Специалност - „Вътрешни ВиК мрежи”

Специалност - „Външни ВиК мрежи"

Код съгласно СПОО - 582050, 5820501, 5820502
Брой часове за обучение - 660 уч. ч.


Специалност - „Пътища, магистрали и съоръжения” 
Код съгласно СПОО - 582090, 5820901
Брой часове за обучение - 300 уч. ч.

Специалност - „Хотелиерство” 
Код съгласно СПОО - 811030, 8110301
Брой часове за обучение - 300 уч. ч.

Специалност - „Фризьорство” 
Код съгласно СПОО - 815010, 8150101
Брой часове за обучение - 660 уч. ч.

Специалност - „Козметик” 
Код съгласно СПОО - 815020, 8150201
Брой часове за обучение - 660 уч. ч.

Специалност - "Маникюр, педикюр и ноктопластика” 

Специалност - "Организация и технология на маникюрната и педикюрната дейност"
Код съгласно СПОО - 815030, 8150301, 8150302
Брой часове за обучение - 960 уч. ч.

Специалност - "Деловодство и архив"
Код съгласно СПОО - 346030, 3460301
Брой часове за обучение - 300 уч. ч.
 
Специалност - "Обувно и кожено - галантерийно производство"
Код съгласно СПОО - 542100, 5421001
Брой часове за обучение - 300 уч. ч.
 
Специалност - "Здравни грижи"
Код съгласно СПОО - 723020, 7230201
Брой часове за обучение - 660 уч. ч.
 
Специалност "Възобновяеми енергийни източници"
Код съгласно СПОО - 522040, 5220408
Брой часове за обучение - 660 уч. ч.
JoomShaper