Галерия

2017 г.

Професия "Оператор в шевното производство"

160017001800180019002000

2017 г.

Професия "Социален асистент"

120012001300140015001600

2016 - 2017 г.

Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти - "Формиране на емоционална интелигентност", "Екипно взаимодеиствие", "Професионално портфолио на учителите, директорите и другите педагогически специалисти".

100200300400500600700800

 

2015 г.

Обучение по ключова компетентност "Развитие на социалната интелигентност на личността - фактор за преодоляване на стреса"

90010001100

2014 г.

Професия "Помощник - възпитател", професия "Оператор на компютър", професия "Готвач",  професия "Сътрудник в малък и среден бизнес",  професия "Хотелиер"

 

2013 г.

Професия "Сътрудник в малък и среден бизнес"

 

2012 г.

Професия "Екскурзовод", професия "Аниматор", Обучение по английски език

 

2009 г.

Професия "Строител", професия "Хотелиер"

 

2008 г.

Професия "Хотелиер", професия "Оператор на компютър"

 

2007 г.

Професия "Готвач"

 

2006 г.

Професия "Екскурзовод"

 

2004 г.

Професия "Аниматор", професия "Оператор на компютър"

 

2003 г.

Професия "Оператор в производството на облекло"

 

2002 г.

Професия "Оператор на компютър"

 

1997 г.

"Началото", Мотивационно обучение

 

JoomShaper