Актуално

 

   Фирма „Веда Консулт” ЕООД  участва във втората международна работна среща по проект на тема: "Web-based Laser Safety Modules for Vocational Education/Training", European Union Erasmus+, KA2 - Cooperation fot Innovation and the Exchange of Good Practices, Nr. 2018-1-LV01-KA202-056957.

  Срещата се проведе от 28.05. до 29.05.19 в РУ "Ангел Кънчев" - гр. Русе. Направен бе анализ на анкетните проучвания за подобряване професионалните умения в "Лазерната безопасност"; определени бяха основните теми на модулите за он - лайн обучение.

Ruse 1Ruse 2Ruse 3Ruse 4

 

 

  На 14 и 15 май 2019г. в Гьодьольо, Унгария, се проведе Четвъртата международна работна среща на представители на партньорите по проект „ЗЕЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО”.

  Партньорите по проекта представиха резултатите от пилотното тестване на разработените по проекта обучителни модули.Те  показват добро ниво на придобитите знания и удовлетвореност от предлаганото обучение. Препоръките и мненията на анкетираните ще бъдат отразени в съдържанието на учебните модули.

Hungary 1Hungary 2Hungary 3Hungary 4Hungary 4

 

 

 От 01.04.2019 г., Агенцията по заетостта стартира нов прием на заявления по проект „Ваучери за заети лица” ОПРЧР 2014-2020. Операцията ще предостави възможност на заетите лица да получат нови или да разширят знанията и уменията си чрез придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности, чужди езици и дигитална компетентност. По време на новия прием право да подават заявления имат заети лица на трудов договор в предприятия извън държавната администрация, които са: с придобита средна или по-ниска степен на образование (без ограничение във възрастта) и  над 54 г. (навършили 55 г.) с висше образование.

 

  Фирма „Веда Консулт” ЕООД и Сдружение „Европейски център за образование, наука и иновации” участваха в първата международна работна среща по проект на тема: "Web-based Laser Safety Modules for Vocational Education/Training", European Union Erasmus+, KA2 - Cooperation fot Innovation and the Exchange of Good Practices, Nr. 2018-1-LV01-KA202-056957.Срещата се проведе от 28.02. до 01.03.19 в Резекненската Технологична Академия в Латвия.
  На срещата присъстваха представители на организациите - партньори по проекта от Латвия, България, Румъния, Унгария и Германия.
 Направен бе анализ на нуждите от подобряване на професионалните умения по лазерна безопасност. Екипът на проекта определи съдържанието на модулите за подобряване на компетенциите и уменията на работещите в областта на лазерната безопасност.

l1l3 

l9l5

 l7l8

 

newsletter1newsletter2 newsletter3

От 4-ти до 6-ти декември 2018 г. във Франкфурт на Майн, Германия се проведе 3-та работна среща на участниците в проекта "Improving the professional skills in green constructions through online training", Eiropas Savienības Erasmus+ programmas, Pamatdarbības Nr. 2 (KA 2)Nr. 2017-1- LV01-KA202- 035483, GREEN CONSTRUCTION

 На срещата бяха представени, обсъдени и анализирани разработените от партньорите работни модули и бяха взети решения за работа по следващия етап на проекта.

143

 

 На 22 и 23 март 2018 г. "Веда Консулт", ЦПО - Габрово беше домакин на срещата на партньорите по проект «Improving the professional skills in green constructions through online training”, Eiropas Savienības Erasmus+ programmas, Pamatdarbības Nr. 2 (KA 2)Nr. 2017-1- LV01-KA202- 035483, GREEN CONSTRUCTION

  На поредната среща, партньорите от Латвия – Резекненската технологична академия(координатор на проекта), Центрове за професионално обучение от  Германия, Унгария и България  докладваха  за изпълнението на дейностите по проекта от първия етап. Представени бяха кратки информации за системите на професионалното образование и обучение. На базата на досегашните дейности, бяха  обсъдени следващите най-отговорни стъпки по проекта – разработването на Модул «Зелено строителство», което да бъде заложено в програмите от направление «Строителство и архитектура».

 

 

 

  Фирма „Веда Консулт” ЕООД и Сдружение „Европейски център за образование, наука и иновации” участваха в първата международна работна среща по проект на тема: „Повишаване на професионалните умения в зеленото строителство чрез онлайн обучение”. Срещата се проведе от 12 до 14 октомври в Резекненската Технологична академия в Латвия, която е и координатор на проекта.

  Проектът е по Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства” на програма „Еразъм+”, сектор „Професионално образование и обучение”. На срещата присъстваха представители на  организациите - партньори по проекта от Латвия, България, Унгария и Германия.

  Главната  цел на проекта е да подобри професионалните умения на работещите в строителния сектор в областта на зеленото строителство чрез онлайн обучение и да подкрепи новата програма  на ЕС от 10.06.2016 г. за развитие на уменията и по - специално програмата за УМЕНИЯ в областта ЗЕЛЕНА ИКОНОМИКА.

  Чрез разработването на модули за обучение, проектът ще спомогне за изграждането на нови умения в областта на зеленото строителство на работещите в строителния сектор, чийто брой до 2020 г. се очаква да достигне 700 000.

 

lichni 1lichni 2lichni 3lichni 4lichni 5lichni 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

JoomShaper