Актуално

Изпит по професия "Болногледач" - 08, 09.11.2023 г.

Изпитите ще се проведат в гр. Габрово, ул. "Станционна" 3, "Веда Консулт" от 9:00 часа.

 Обучение за професионални потребители и дистрибутори на продукти за растителна защитаrastitelna

 

 

Курс "Социален асистент";

Курс "Болногледач"

Курс "Дигитална компетентност"

Курс "Помощник - възпитател"

Курс "Екскурзовод"

ekskurzovod

press

 

 

От 7 до 9 октомври 2020 г. в гр. Габрово се проведоха VI Национални дни на учене през целия живот. Годишната награда в категория "Ръководител на обучителна институция/ организация" бе заслужено присъдена на г-жа Галина Банковска - управител на фирма "Веда Консулт".

award

 

  От 22-ри до 24-ти януари 2020 г. в гр. Резекне, Латвия се проведе международен семинар по проект "Web-based Laser Safety Modules for Vocational Education/Training", European Union Erasmus+, KA2 - Cooperation fot Innovation and the Exchange of Good Practices, Nr. 2018-1-LV01-KA202-056957. На срещата бяха обсъдени единното графичното оформление на учебните модули, структурата на използваните материали, дискутирана бе  подготовката за създаване на ръководство за работа с учебните модули в онлайн платформата.

Rezekne 1Rezekne 2Rezekne 3Rezekne 4

 

 "Веда Консулт" организира обучение по професия "Болногледач" за кандидати, желаещи да работят в Австрия, Германия, Италия и други европейски държави.

  След успешно полагане на изпит, кандидатът получава Удостоверение за професионална квалификация на Министерството на образованието и науката. Обучението включва съответния хорариум часове по теория и практика.

 Осигурена е възможност за ползване на леглова база и стол за хранене.

 

 4-тата международна работна среща по проект "Web-based Laser Safety Modules for Vocational Education/Training", European Union Erasmus+, KA2 - Cooperation fot Innovation and the Exchange of Good Practices, Nr. 2018-1-LV01-KA202-056957 се проведе от 20 до 21.12.2019 в гр. Кемниц, Германия. На срещата бяха разгледани разработените модули, програмата за обучение на обучители, както и бе разработен план за пилотно тестване на модулите за обучение.

lasersafety

Chemnitz 1Chemnitz 2Chemnitz 3Chemnitz 4

 

  На 4.12.2019 бе проведена информационна среща с ученици от ПТГ "Д-р Никола Василиади", гр. Габрово. Работните екипи на фирма "Веда Консулт" и на Русенският Университет "Ангел Кънчев" запознаха младежите с дейностите на проекта "УЕБ БАЗИРАНИ МОДУЛИ ПО ЛАЗЕРНА БЕЗОПАСНОСТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ / ОБУЧЕНИЕ, Nr. 2018-1-LV01-KA202-056957" и с възможностите за он-лайн обучение по Лазерна безопасност.

students 1students 2students 4students 4

 

 От 27 до 29.08.2019 г. в гр. Питещ, Румъния се проведе 3-тата работна среща по проект "УЕБ БАЗИРАНИ МОДУЛИ ПО ЛАЗЕРНА БЕЗОПАСНОСТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ / ОБУЧЕНИЕ, Nr. 2018-1-LV01-KA202-056957". На срещата присъстваха представители на организациите - партньори по проекта от Латвия, България, Румъния, Унгария и Германия.
 Участниците имаха възможността да посетят най - мощния лазер в света (10PW), изграден по проект ELI-NP, гр. Мъгуреле.

www.lasersafety.rta.lv

ro1ro2ro3ro4ro5ro6

  

 

   Фирма „Веда Консулт” ЕООД  участва във втората международна работна среща по проект на тема: "Web-based Laser Safety Modules for Vocational Education/Training", European Union Erasmus+, KA2 - Cooperation fot Innovation and the Exchange of Good Practices, Nr. 2018-1-LV01-KA202-056957.

  Срещата се проведе от 28.05. до 29.05.19 в РУ "Ангел Кънчев" - гр. Русе. Направен бе анализ на анкетните проучвания за подобряване професионалните умения в "Лазерната безопасност"; определени бяха основните теми на модулите за он - лайн обучение.

www.lasersafety.rta.lv

Ruse 1Ruse 2Ruse 3Ruse 4

 

 

  Фирма „Веда Консулт” ЕООД и Сдружение „Европейски център за образование, наука и иновации” участваха в първата международна работна среща по проект на тема: "Web-based Laser Safety Modules for Vocational Education/Training", European Union Erasmus+, KA2 - Cooperation fot Innovation and the Exchange of Good Practices, Nr. 2018-1-LV01-KA202-056957.Срещата се проведе от 28.02. до 01.03.19 в Резекненската Технологична Академия в Латвия.

  На срещата присъстваха представители на организациите - партньори по проекта от Латвия, България, Румъния, Унгария и Германия.
 Направен бе анализ на нуждите от подобряване на професионалните умения по лазерна безопасност. Екипът на проекта определи съдържанието на модулите за подобряване на компетенциите и уменията на работещите в областта на лазерната безопасност.

www.lasersafety.rta.lv

l1l3 

l9l5

 l7l8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

lichni 1lichni 2lichni 3lichni 4lichni 5lichni 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

JoomShaper